SPYDSPISSBØNDER


Spydspissbøndene er bønder som har teke i bruk klimakalkulatoren og enten har eller skal gjere klimarådgjeving, sånn at dei får ein klimahandlingsplan. Spydspissbøndene motiverer andre bønder ved at dei deler sine erfaringar frå eiget klimaarbeid.

Dei kan vise døme på korleis klimakalkulatoren har fungert på ulike gardsbruk og kva nytte ei klimatiltaksplan kan ha for drifta. 

Spydspissbondeprosjektet er i regi av Norges Bondelag.Leif Arne Lirhus,

Myrkdalen

Norsk landbruk har ingenting å skamme seg over i klimasamanheng. Det er viktig å dokumentere gjennom klimakalkulatoren, slik at forbrukarane vel norsk mat.

 


Klimaarbeidet på garden min er eit positivt arbeid som etter kort tid gjev bidrag til berekraftig utvikling, agronomi og økonomi.

Geir Støfring,

Vassenden

Ønskjer du kontakt med ein av spydspissbøndene?

Send ein melding her, så tek vi kontakt: