Kva hender i Vestland?


Lurer du på når det vert arrangert kurs, samlingar eller andre arrangement som du kan ha nytte av?

Sjekk kalenderen under:

Kurs som kjem

Hotellsamling med

økonomi- og klimafokus


Hold av den siste helga i september i kalenderen din, for då inviterer Landbruksråd Vest og Klimakoordinatoren til hotellsamling med klimafokus.

Vi byr på lunsj-til-lunsj-samlingar på flotte hotell der de kan slappe av, ta eit bad, nyte god mat og lade batteria samstundes som de får logga inn i klimakalkulatoren og får laga klimahandlingsplan. Ta gjerne med partnaren din.


Vi tilbyr samlinga til sterkt rabatterte priser:

500 kr for medlem i Vestland Bondelag

1000 kr for ikkje-medlem i Vestland Bondelag

I tillegg kjem kostnad for utarbeiing av klimahandlingsplan. Dette vert refundert gjennom RMP-tilskot etter søknad. 


Det vert samlingar i Førde 23.-24. september og på Stord 25.-26. september. Under finn du program og påmelding for begge samlingane

Digitalt Go’kalven- kurs


God dyrehelse er eit viktig klimatiltak.

Go’kalven er eit kurs med grunnleggjande innføring i kalven sin utvikling og behov dei viktige første seks månadene. Ein frisk kalv i god tilvekst er avgjerande om ein skal lukkast i mjølk- og kjøttproduksjonen.

Få klima-

koordinatoren

på besøk


Frå 1.1.2023 blir det innført eit tillegg for berekraft på mjølkeprisen. Om ein har utrekning i TINE sin dyrevelferdsindikator og har logga seg inn og gitt samtykkjer i klimakalkulatoren, vil ein få 2 øre/liter levert mjølk.


Innlogging i klimakalkulatoren er enkelt og heilt ufarleg, men for nokon kan det vere fint å gjere dette saman med andre første gongen. 

Klimakoordinatoren kjem gjerne på besøk til ditt produsentlag eller lokallag og hjelper med innlogging.

Ta kontakt her!

TINE sitt grovfôrprogram


Forsking viser at det er mykje å hente på å produsere eit godt grovfôr, både økonomisk og klimamessig. TINE Rådgjeving har utvikla eit program der du og din rådgjevar set mål og lagar ein plan for å ha eit heilskapleg fokus på grovfôrproduksjon og fôring. Rådgjevaren følgjer deg gjennom heile prosessen frå planleggjing, produksjon og disponering av grovfôret.